Obsługa prawna sklepów internetowych

Jeśli decydujesz się na prowadzenie biznesu online, musisz mieć na uwadze konieczność przestrzegania pewnych reguł określonych w przepisach konsumenckich. Jako adwokat od kilku lat zajmuję się udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom działającym w branży e-commerce. W zakresie moich kompetencji mieści się obsługa prawna sklepu internetowego. Pomagam klientom w stworzeniu regulaminu, dając wskazówki, jak napisać ten dokument w taki sposób, aby uniknąć tzw. klauzul niedozwolonych. Na Twoje zlecenie mogę wykonać także audyt wspomnianego pisma. Udzielam też porad i analizuję pisma w języku angielskim.

Do moich obowiązków zalicza się również wdrażanie konkretnych procedur ochrony danych osobowych zgodnych z regułami RODO. Ponadto wspieram zainteresowanych w różnych bieżących problemach z dziedziny prawa, w tym również tych dotyczących odstąpienia od umów oraz reklamacji. Swoją ofertę kieruję zarówno do właścicieli nowo powstających serwisów, jak i osób, które działają w tym sektorze już od określonego czasu.

Co mogę dla Ciebie przygotować?

Jako prawnik na Twoje życzenie podejmuję się przygotowywania dokumentacji niezbędnej przy prowadzeniu biznesu online. Zorganizowane przeze mnie audyty e-commerce zawartych we wspomnianych aktach postanowień, służą ich weryfikacji pod kątem ewentualnych klauzul niedozwolonych. Świadczę obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, jak napisać regulamin sklepu internetowego. Ponadto opracowuję:

  • politykę prywatności;
  • formularze reklamacyjne i odstąpienia od umowy;
  • dokumenty informacyjne dotyczące gromadzenia i przechowywania danych osobowych;
  • zgody na przetwarzanie poufnych informacji i inne klauzule.

Oferuję także wsparcie osobom, które planują napisać regulamin aplikacji albo konkursu organizowanego przez sklep internetowy w mediach społecznościowych. Sprawdzam, czy we wspomnianych dokumentach nie ma żadnych niedozwolonych warunków. Jako adwokat zajmujący się obsługą prawną takich punktów handlowych oraz przeprowadzaniem audytów e-commerce mogę Ci udzielić porad dotyczących funkcjonowania w biznesie elektronicznym.

Obsługa prawna e-commerce oraz audyt regulaminu sklepu internetowego

Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie wymaga od Ciebie znajomości obowiązującego w tym zakresie prawa, dotyczącego choćby kwestii klauzul niedozwolonych w przygotowanej dokumentacji. Przy obsłudze prawnej sklepu internetowego koncentruję się na rozmaitych działaniach w zależności od indywidualnych potrzeb danego klienta. Pomagając Ci napisać różnorodne dokumenty (w tym regulamin e-commerce) i przeprowadzając ich audyt, dokładam starań, aby były one dostosowane do przyjętego wcześniej modelu biznesowego. Weryfikuję też zgodność zawartych w nich wymogów z określonymi w RODO zasadami ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów oraz kontrahentów.

Wykonując audyt regulaminu sklepu internetowego, uwzględniam przede wszystkim specyfikę prowadzonej przez Ciebie działalności. W ramach świadczonej obsługi prawnej e-commerce opracowuję wykaz niezbędnych w danej branży dokumentów. Następnie porównuję tę listę z faktycznie wykorzystywanymi w konkretnej firmie aktami. Zwracam też uwagę na ewentualne klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego.

Po sfinalizowaniu wszystkich czynności związanych z audytem przygotowuję raport końcowy, w którym zamieszczam informacje na temat zauważonych nieprawidłowości oraz rekomendacje dotyczące sposobów na ich usunięcie.

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Dokumentacja biznesu online składa się z różnych pism. Wśród nich najważniejszą rolę odgrywa regulamin sklepu internetowego. Tego typu dokumenty tworzę dla każdego klienta osobno w ramach oferowanej obsługi prawnej e-commerce. Biorę przy tym pod uwagę ogólnie obowiązujące wytyczne dotyczące tego, jak napisać wspomniane instrukcje. Dokładam starań, aby zawierały one wszystkie niezbędne elementy przy jednoczesnym unikaniu niedozwolonych klauzul.

Zamieszczam tam przede wszystkim:

  • reguły dotyczące realizacji transakcji oraz ewentualnych zwrotów towarów i reklamacji;
  • zasady dotyczące ochrony danych osobowych klientów;
  • wytyczne odnoszące się do korzystania z rozmaitych komponentów witryny.

Pomagam działającym w branży e-commerce przedsiębiorcom, którzy nie wiedzą, jak napisać regulamin sklepu internetowego, także poprzez przeprowadzanie audytów danych pism. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz duży, średni, czy też mały punkt handlowy. W zakresie świadczonej przeze mnie obsługi prawnej mieści się tworzenie także innych dokumentów m.in. polityki prywatności oraz formularzy reklamacyjnych dla podmiotów o różnej wielkości.

Klauzule abuzywne

W niektórych regulaminach sklepów internetowych sporządzanych bez pomocy prawnika pojawiają się niedozwolone postanowienia. Klauzule takie w rażący sposób naruszają interesy konsumenta i jako takie nie mają one mocy wiążącej. Stosującym je przedsiębiorcom może jednak grozić kara finansowa w wysokości do 10% rocznego obrotu. Świadczona przeze mnie obsługa prawna e-commerce polega m.in. na reprezentowaniu klientów oskarżonych o wykorzystywanie niedozwolonych klauzul w postępowaniu toczącym się przed UOKiK.

Obsługa prawna sklepu internetowego – skup się na biznesie, prawo zostaw mnie

Jestem otwarta na stałą oraz doraźną współpracę z osobami prowadzącymi biznes elektroniczny. W razie potrzeby służę Ci swoim doradztwem prawnym. Przygotowuję także dokumentację, którą obowiązkowo powinien dysponować każdy sklep internetowy. Podejmuję się również roli pełnomocnika klienta w sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną: