Inspektor Danych Osobowych Kraków

Nazywam się Katarzyna Rodacka. Prowadzę kancelarię adwokacką, która świadczy obsługę prawną na rzecz klientów z Krakowa i okolicznych miejscowości. Ofertę pomocy prawniczej kieruję m.in. do przedsiębiorców działających w branży IT i e-commerce. W ramach realizowanych usług przejmuję na siebie funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w firmach i instytucjach, w których zachodzi taka konieczność.

Ponadto już od czasu przed wejściem w życie przepisów zajmuję się przygotowywaniem dokumentacji RODO oraz dokonuję audytów dotychczasowych procedur zabezpieczania poufnych informacji przed przejęciem. W zakresie moich kompetencji mieści się też sporządzanie analizy różnego rodzaju zagrożeń występujących przy przetwarzaniu personaliów przez podmioty gospodarcze. Po ustaleniu poziomu ryzyka mogę zaproponować Ci określone środki bezpieczeństwa.

Jakie dokumenty mogę dla Ciebie przygotować?

Działając jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych obsługujący klientów z Krakowa i okolic, jestem otwarta na stałą współpracę z miejscowymi przedsiębiorstwami z sektora IT i e-commerce. Zdaję sobie sprawę z tego, że będąc osobą niezajmującą się na co dzień prawem, w tym zagadnieniami związanymi z RODO, możesz czuć się zagubiony w gąszczu różnych przepisów i procedur. Dlatego po przeprowadzeniu audytu i zapoznaniu się z indywidualną sytuacją Twojej firmy podejmę się przygotowywania odpowiedniej dokumentacji. W ramach świadczonej pomocy prawnej opracowuję m.in.:

  • politykę ochrony danych osobowych (w tym informacji wrażliwych) oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych;
  • rejestry przetwarzania personaliów;
  • klauzule informacyjne;
  • pisma zawierające wytyczne dotyczące zasad postępowania w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów.

Przy realizacji takich czynności, jak przygotowywanie dokumentacji RODO dla IT i e-commerce, zwracam uwagę na konieczność dostosowania jej zawartości do wymogów stawianych przez wspomniane Rozporządzenie. Jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych zajmujący się dokonywaniem audytów proponuję także pomoc w doborze właściwych form zabezpieczeń wrażliwych informacji przed wyciekiem.

Potrzebna pomoc w ochronie danych osobowych? Zgłoś się do mnie

Moja kancelaria adwokacka z Krakowa pomaga klientom instytucjonalnym w różnych kwestiach prawnych. Wśród głównych obszarów jej działalności można wymienić: opracowywanie dokumentów rejestracji danych osobowych, przeprowadzanie audytów, reprezentację przedsiębiorców w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych.

Rejestracja zgromadzonych danych personalnych

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, prawo zobliguje Cię do prowadzenia rejestrów przetwarzania zgromadzonych personaliów. Podejmując się przygotowywania tego rodzaju dokumentacji dla firm z branży IT, zamieszczam tam wiadomości odnoszące się do celu oraz sposobu wykonywania czynności zbierania i analizowania faktów. Świadczona przeze mnie jako Inspektora RODO pomoc w ochronie danych osobowych polega na opracowaniu na Twoje zlecenie wspomnianego pisma od podstaw, zgodnie z określonymi wymogami prawnymi. W razie potrzeby oferuję przygotowywanie dokumentacji w języku angielskim.

Przeprowadzanie audytów

Przedsiębiorcy często nie wiedzą, jak usprawnić procedury zabezpieczania poufnych informacji. Jeśli Ciebie także dotyczy ten problem, mogę posłużyć wsparciem w jego rozwiązaniu. Moja kancelaria z Krakowa przeprowadzi w tym celu audyt RODO dla IT i e-commerce w ustalonym terminie. W trakcie tego typu czynności jako Inspektor IOD weryfikuję przestrzeganie rozmaitych reguł prawnych odnoszących się do zabezpieczania zebranych personaliów przed wyciekiem. Po zakończeniu procedur weryfikacyjnych zajmuję się przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji w postaci raportu. Opracowany na podstawie audytu dokument ma stanowić dla Ciebie pomoc w opracowaniu strategii udoskonalenia procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy jednak pamiętać, że Inspektor Danych Osobowych może, ale nie musi być wyznaczony przez Administratora Danych – warto jednak zabezpieczyć się fachową obsługą w tej kwesti.

Reprezentacja klientów przed Urzedem Ochrony Danych Osobowych

Wykonując obowiązki Inspektora RODO, podejmuję się roli pełnomocnika klienta działającego w branży IT i e-commerce w sporach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych toczących się przed właściwymi organami nadzorczymi. Dotyczy to firm, gdzie działam już jako IOD. Regularnie udzielam niezbędnych informacji i wyjaśnień. Świadczę pomoc również w trakcie przeprowadzanych przez wspomniane instytucje kontroli dotyczących przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Klauzule, zgody, dokumentacja RODO dla IT i innych branż

Podmioty gospodarcze wykorzystujące w swojej działalności wiadomości personalne dotyczące klientów i kontrahentów muszą mieć świadomość ciążących na nich obowiązków informacyjnych. Jako prawnik i inspektor RODO obsługujący firmy z sektora IT i e-commerce biorę na siebie odpowiedzialność nie tylko za dokonanie audytu, ale także za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, do której można zaliczyć m.in. rozmaite formularze, zgody i klauzule. Na Twoje zlecenie zajmuję się tworzeniem treści takich dokumentów. Uświadamiam także klientom, że do legalnego przetwarzania danych osobowych podlegających ochronie niezbędne jest udostępnienie omawianych pism osobom, których dotyczą poufne informacje.

Pomoc jako IOD oraz w procedurze naruszenia danych osobowych

Będąc adwokatem i inspektorem RODO, oferuję pomoc prawną przedsiębiorcom działającym w sektorze IT i e-commerce oskarżonym o nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji w zakresie zabezpieczania personaliów przed wyciekiem. Każdą przedstawioną mi sprawę poddaję analizie, zwracając uwagę na towarzyszące jej okoliczności oraz przygotowaną dokumentację. W razie potrzeby wykonuję audyt dotyczący zachowywania zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. To pozwala na zaproponowanie Ci rozmaitych możliwych strategii postępowania w określonej sytuacji.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną: