Oferta

W mojej ofercie znajdują się usługi o wąskim, wyspecjalizowanym charakterze:

e-Commerce

 • audyty dokumentacji istniejących sklepów internetowych;
 • regulaminy stron internetowych oraz aplikacji;
 • formularze reklamacyjne i odstąpienia od umowy;
 • polityki prywatności;
 • zabezpieczenie funkcjonalności strony internetowej od strony prawnej.

RODO

 • audyty zgodności z RODO;
 • rejestry przetwarzania danych osobowych;
 • polityki ochrony danych osobowych;
 • umowy powierzenia przetwarzania;
 • procedury postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych.

Inne usługi

 • przygotowanie umów, zabezpieczających interesy Klienta;
 • analiza umów pod kątem ryzyk prawnych;
 • ochrona wizerunku osób prawnych w sieci Internet;
 • reprezentacja osób prawnych i fizycznych na etapie polubownym sporu;
 • reprezentacja przed sądami i innymi organami państwowymi, w tym również reprezentacja osób fizycznych;
 • przygotowanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia (apelacja, kasacja).