Fintech i prawo nowoczesnych technologii

Cyfrowa rewolucja, której efektem jest digitalizacja gospodarki i społeczeństwa, wywiera coraz większy wpływ na konsumentów, gospodarstwa domowe, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa. Każdego dnia powstają nowoczesne rozwiązania. Jednym z obszarów, w którym pojawiły się nowatorskie usługi, produkty, instrumenty są finanse, z którymi wiąże się zjawisko określane mianem FinTech. Pojęcie to jest wykorzystywane w literaturze naukowej i branżowej do opisu procesów zachodzących we współczesnych systemach społeczno-ekonomicznych. Pojawienie się innowacyjnych pomysłów zrodziło wiele problemów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego (cyberbezpieczeństwa). W szczególności dotyczy to prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych RODO w branży informatycznej. Jako prawnik specjalizuję się w regulacjach dotyczących prawa nowych technologii i oferuję doradztwo biznesowe.

Co kryje się pod pojęciem Fintech?

Z semantyczno-etymologicznego ujęcia, termin FinTech jest połączeniem dwóch pojęć: Finance oraz Technology. Branża fintech skupia się na dostarczeniu rozwiązań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla usług świadczonych na rynkach finansowych. Obecnie na rynek fintech wchodzi coraz więcej start-up’ów oraz software house’ów, które mogą wdrażać innowacyjne projekty dla branży albo podejmować decyzję o przekształceniu się w podmiot finansowy. Z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego bardzo istotnym jest, aby prawidłowo zidentyfikować rolę nowego przedsiębiorcy na rynku finansowym oraz określić wykonywane przez niego operacje. Świadczenie usług finansowych bez odpowiednich zezwoleń lub licencji może powodować odpowiedzialność za naruszenie przepisów i oznaczać dotkliwe kary nałożone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prawo nowych technologii

Pojęciem fintech będziemy określać wszelkie nowoczesne alternatywne sposoby metody płatności (np. acquiring, inicjowanie transakcji płatniczej, usługa dostępu o informacji o rachunku), ale także nowoczesne metody finansowania społecznościowego (tzw. crowdfunding). Fintech to wszelkie nowoczesne technologie, które znajdą zastosowanie na rynku finansowym. Każdy innowacyjny produkt z zakresu fintech wymaga odpowiedniej konsultacji prawnej celem uniknięcia ryzyka dla przedsiębiorstwa.

Działalność podmiotów FinTech uwarunkowana jest zarówno ogólnymi przepisami ustawodawstwa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, handlowego, jak i regulacjami określanymi jako prawo nowych/nowoczesnych technologii). To złożony i wielowymiarowy obszar legislacyjny, który wymaga specjalistycznej wiedzy, jak poruszać się w sferze innowacyjnych, elektronicznych finansów.

Jak pokazuje praktyka pojawieniu się nowatorskich technik sprzedaży produktów i usług nie zawsze towarzyszy rozwój prawodawstwa. Taka sytuacja rodzi niejasności i pozostawia pole do wielu interpretacji i wątpliwości, jak w danym przypadku należy postąpić. To z kolei sprawia, że rola prawnika FinTech staje się nieoceniona, ponieważ zna on meandry prawa nowoczesnych technologii i na bieżąco monitoruje nowe trendy. Takim podmiotem jest kancelaria R-LEGAL, która oferuje obsługę przedsiębiorcom.

Prawo nowoczesnych technologii

Prawo nowych technologii (prawo IT) to gałąź prawa, która obejmuje wiele przepisów prawa- w szczególności prawo cywilne, gospodarcze, handlowe oraz podatkowe, a nawet prawo pracy. Prawnik IT wspiera przedsiębiorców wielowymiarowo – zarówno dbając o zabezpieczenia umów z klientami, jak i wewnętrznych stosunków z kontraktorami lub pracownikami. Dobrze skonstruowana umowa IT, zawierająca postanowienia dotyczące poufności, zakazu konkurencji, czy praw własności intelektualnej jest gwarancją bezpieczeństwa dla przedsiębiorcy. Prawnik specjalizujący się w prawie nowoczesnych technologii posiada również wiedzę z prawa podatkowego i rozwiązań specyficznych dla tej branży- np. ulgi IP box.

W ramach prawa nowych technologii możemy także wyróżnić prawo dla fintech, które jest zbiorem przepisów, odnoszących się do tej branży. Prawo dla fintech obejmuje m.in. ustawę o usługach płatniczych, ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), czy finansowaniu społecznościowym. Dobry prawnik fintech powinien również być na bieżąco ze wszelkimi wytycznymi oraz rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Kancelaria Adwokacka Katarzyny Rodackiej R-LEGAL to prawnik FinTech, który sprawnie porusza się po zawiłościach regulacyjnych z zakresu nowych technologii. Bankowość mobilna, crowdfunding, kryptowaluty, cyfrowe platformy wymiany walut, robo-doradztwo, przetwarzanie w chmurze, inteligentne kontrakty, analiza big data – to tylko niektóre przykłady innowacyjnych usług i produktów wymagających skutecznej ochrony własności intelektualnej, znaków towarowych oraz bezpiecznego przetwarzania wrażliwych danych osobowych.

Z jednej strony – nowoczesne rozwiązania usprawniają działalność biznesową, z drugiej – stwarzają liczne ryzyka natury prawnej i ekonomicznej, zarówno dla konsumentów, jak i firm z sektora Fintech. W celu ich identyfikacji oraz przeciwdziałania zagrożeniom generowanym przez środowisko cyfrowe, regulatorzy krajowi (np. Komisja Nadzoru Finansowego) i unijni (m.in. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) wprowadzają kolejne regulacje, zalecenia i wytyczne z zakresu prawa nowych technologii oraz fintech – w której specjalizuje się moja kancelaria.

Prawnik FinTech - w czym mogę Ci pomóc?

Kancelaria Adwokacka Katarzyny Rodackiej R-LEGAL to prawnik FinTech, który pomoże opracować:

  • wnioski o rejestrację instytucji rynku finansowego (np. MIP)
  • wymagane informacje, zgody i klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  • rozwiązania chmurowe w działalności biznesowej,
  • procedury postępowania w przypadku naruszenia przepisów RODO,
  • reguły wdrażania programów partnerskich i lojalnościowych,
  • projekt funkcjonowania platformy crowdfundingowej.

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze innowacji finansowych podlega określonym wymogom i obowiązkom. Właściwie wdrożone nowe rozwiązania umożliwiają sprawniejsze realizowanie celów biznesowych i osiąganie przez przedsiębiorstwo wymiernych korzyści. Wsparcie prawnika R-LEGAL – eksperta od Fintech – może pomóc w uniknięciu negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z nieznajomości przepisów prawa nowoczesnych technologii.