Pozostała działalność prawnicza

Prowadzę kancelarię, która świadczy kompleksową pomoc w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, administracyjnych, rodzinnych czy z prawa pracy. Wspieram osoby prywatne, przedsiębiorców, instytucje, organizacje i inne podmioty poszukujące doświadczonego prawnika. Wśród realizowanych usług znajduje się m.in.:

 • przygotowywanie umów kupna-sprzedaży,
 • analiza prawna umów deweloperskich,
 • pomoc prawna przy rozwodach i podziale majątku,
 • reprezentowanie Klienta w sporze polubownym i sprawach cywilnych w sądzie,
 • przygotowywanie umów przeniesienia praw autorskich.

Prowadząc kancelarię adwokacką w Krakowie zajmuję się również następującymi zagadnieniami prawnymi:

 • przygotowaniem umów, zabezpieczających interesy Klienta- umów handlowych, przeniesienia praw autorskich i innych;
 • analizą umów pod kątem ryzyk prawnych, w tym np. umów deweloperskich, czy umów handlowych;
 • pomagam podjąć odpowiednie kroki celem ochrony wizerunku przedsiębiorcy w sieci Internet;
 • reprezentuję osoby prawne i fizyczne na etapie polubownym sporu, a także przed sądami i organami państwowymi;
 • reprezentuję osoby fizyczne w sporach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, tj. w sprawach o rozwód, separację, w sprawach alimentacyjnych, dot. władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego;
 • zajmuję się sprawami cywilnymi i gospodarczymi- prawem nieruchomości, odszkodowaniami i zadośćuczynieniami, ochroną dóbr osobistych, roszczeniami wynikającymi z umów).

Posługuję się przepisami z myślą o realizacji interesów Klienta, którego reprezentuję na dowolnym etapie wszelkiego rodzaju postępowań. Wiem, jak poruszać się po arkanach prawa, aby znajdować rozwiązanie dla danych spraw. Mam doświadczenie praktyczne we współpracy z Klientami i teoretyczną wiedzę wyniesioną ze studiów oraz ciągłego rozwoju. Wciąż się uczę, aktualizuję wiedzę i uczestniczę w specjalistycznych szkoleniach oraz konferencjach, dzięki którym jeszcze lepiej wiem, jaka pomoc prawna jest potrzebna Klientowi w konkretnym przypadku.

Przygotowuję dokumentację sądową i procesową

Zarówno na początkowym, jak i na późniejszych etapach sprawy sądowej konieczne jest przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji procesowej, która pozwala wszcząć i prowadzić postępowanie. Powinna ona spełniać określone wymagania m.in. pod względem formalnym, dlatego wiele osób i firm powierza jej sporządzenie prawnikowi. Tego rodzaju czynności składają się na usługę reprezentowania Klienta w sporze polubownym i w sprawach cywilnych w sądzie. Pomoc prawna w przygotowywaniu dokumentacji procesowej daje możliwość właściwego dopełnienia procedur i uzyskania poprawnie sporządzonych pism.

Reprezentuję Klienta w sądzie w sprawach cywilnych

Moim zadaniem jest profesjonalne i nakierowane na interesy Klienta reprezentowanie w sporze polubownym obejmujące też sprawy cywilne w sądzie. Pozostaję do dyspozycji niezależnie od charakteru i skali skomplikowania danego postępowania. Zajmuję się sporządzaniem wszelkiego rodzaju niezbędnych pism, prowadzeniem korespondencji z drugą stroną sporu oraz sądem, a w razie potrzeby biorę udział w procesie na wokandzie w ramach bezpośredniego reprezentowania Klienta. Dokładam starań, by sprawa była prowadzona rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w możliwie efektywny sposób. Bez względu na to, czy dotyczy rozwodu, podziału majątku, umów deweloperskich, czy jakichkolwiek innych kwestii, jak np. odebranie praw rodzicielskich – pomoc z mojej strony zawsze jest indywidualna.

Pomoc prawna w dowolnych sprawach

Zapewniam wszechstronną i kompleksową pomoc prawną w sprawach wszelkiego rodzaju, również tych nieopisanych wcześniej, jak np. złamana umowa przeniesienia praw autorskich, przygotowywanie umów kupna-sprzedaży, uzyskanie alimentów czy zaniżone odszkodowania. Wsłuchuję się w potrzeby Klienta, dokładnie analizuję jego sytuację i poszukuję rozwiązań. Współpracuję z osobami indywidualnymi, przedsiębiorstwami, instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami, które są zainteresowane usługami adwokata.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną: