Obowiązki informacyjne dla E-commerce, czyli o czym musimy informować klienta w Regulaminie i nie tylko

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa wiele osób decyduje się obecnie na założenie własnego sklepu internetowego. Należy pamiętać, że z prowadzeniem sklepu wiąże się konieczność wypełnienia szeregu wymogów prawnych, przewidzianych w wielu aktach prawnych- m.in. w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r., czy w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. m czy rozporządzeniu RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także kodeksie cywilnym.

Jak być wiarygodnym sprzedawcą?

O czym należy pamiętać? Naczelną zasadą dla osoby, która prowadzi taki sklep powinna być zasada udzielania odpowiedniej informacji dla klienta. Obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do zakupów w sieci i nie robi to na nas większego wrażenia- jest po prostu normalne. Co do zasady mamy zaufanie do drugiej strony transakcji, pomimo tego, że zazwyczaj nie kontaktujemy się z nią w sposób bezpośredni, a jedynie zaznaczamy kolejne formularze i checkboxy, a następnie składamy zamówienie. Wzajemne zaufanie nie jest jednak bezpodstawne- gwarantują je konkretne przepisy i rozwiązania prawne, które nakłada na sprzedającego ustawodawca. Zapewnienie odpowiedniego poziomu informacji wypełnia obowiązek prawny, ale również wzbudza zaufanie klienta, który dzięki temu wie dokładnie, w jaki sposób będzie przebiegała transakcja.

Dane sprzedawcy

Informacje przekazujemy klientowi od samego wejścia na stronę internetową.
W szczególności sama strona internetowa powinna być czytelna i zawierać odpowiednie dane sprzedającego, które powinny być łatwo i bezpośrednio dostępne, choć dopuszczalnym jest, aby znajdowały się na jednej z podstron na stronie głównej sprzedającego (np. w zakładce: „O mnie”). Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy podać jedynie dane podstawowe, nie wyklucza to jednak podania większej ilości informacji. Przez dane podstawowe ustawodawca rozumie adresy elektroniczne oraz imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres. Należy również pamiętać o tym, że niektóre przepisy będą wymagały umieszczenia szerszego zakresu informacji, w zależności od prowadzonej działalności.

Czy sprzedawca musi podawać swój numer telefonu?

Część osób, która zaczyna swoją przygodę z e-commerce nie chce podawać na stronie swojego numeru prywatnego, a służbowego jeszcze nie posiada. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta niektóre informacje powinny być podane najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, tj. od razu po tym, jak konsument zdecyduje się na zakup. W związku z tym w tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z konsumentem, należałoby taki numer telefonu jednak podać i umożliwić klientowi kontakt z nami.

Regulamin strony internetowej

Kolejne informacje będą zazwyczaj przekazywane w formie jednego dokumentu – Regulaminu lub kilku podstron (np. dostawa, czas realizacji itp.), stanowiących łącznie Regulamin. Regulamin jest dokumentem, wymaganym przez Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną- jest on obowiązkowy. Regulamin powinien być również w sposób nieodpłatny udostępniony klientowi przed zawarciem umowy, a także na jego żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient. W skrócie oznacza to po prostu udostępnienie regulaminu na stronie.

Elementy regulaminu

Regulamin będzie zawierał rodzaje i zakres usług, świadczonych przez usługodawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne postanowienia. Regulamin powinien jednak uwzględniać również przepisy innych ustaw, w tym kodeksu cywilnego. Należy podkreślić, że usługodawca powinien dobrze przemyśleć treść regulaminu, ponieważ ma on obowiązek jego przestrzegania. Regulamin sklepu powinien zawierać wszystkie istotne informacje z punktu widzenia zawarcia przez klienta umowy sprzedaży.

RODO w sklepie internetowym

Kolejne obowiązki informacyjne, które musi wypełnić Usługodawca przy zakładaniu strony internetowej dotyczą przetwarzania danych osobowych Klientów. Klienci powinni wiedzieć kto jest administratorem ich danych, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, w jakich celach oraz komu mogą zostać przekazane. Nadto, należy użytkowników strony poinformować o stosowaniu plików cookies, w tym o rodzajach tych plików oraz celach ich stosowania. Każdy użytkownik strony musi wyrazić zgodę na stosowanie takich plików, które nie mogą się instalować na komputerze użytkowników do czasu udzielenia takiej zgody. Takie informacje znajdą się zazwyczaj w Polityce prywatności oraz polityce cookies- czasem będzie to jeden dokument, a czasem dwa. Forma nie jest ważna – najważniejsze jest, aby spełnić wymogi nakładane przez ustawy.

Należy przy tym rozważyć wszystkie funkcjonalności strony, które umożliwiają Usługodawcy zbieranie danych osobowych użytkowników i pamiętać o obowiązku informacyjnym w tym zakresie. Trzeba pamiętać, że obowiązek informacyjny dotyczy nie tylko osób, które zdecydują się ma zakupy w sklepie, ale w pewnym zakresie może dotyczyć i dotyczy również wszelkich osób, które stronę odwiedzają.

Obowiązki informacyjne po zawarciu umowy

Natomiast po tym jak klient zdecyduje się na zakup, poda swoje dane, zamówi towar z obowiązkiem zapłaty powstaje konieczność dostarczenia mu najważniejszych informacji o zawartej umowie, które zazwyczaj będą przesłane za pośrednictwem poczty e-mail. Należy zadbać o to, aby informacja była dokładna i rzetelna, zawierająca wszystkie najważniejsze elementy umowy.

Reasumując, najważniejszą zasadą przy tworzeniu strony sklepu internetowego od strony prawnej powinna być zasada rzetelności w informowaniu użytkowników strony oraz klientów o wszelkich aspektach korzystania ze strony, całego procesu składania zamówienia oraz zasad przetwarzania ich danych osobowych, w tym stosowania plików cookies.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *