Gwarancja producenta , czyli kilka słów o gwarancji cz. 3

kaboompics Set of ring and open end wrenchDzisiaj kilka słów o gwarancji producenta/wytwórcy/importera. Wybór produktów objętych tym rodzajem gwarancji wydaje się korzystnym rozwiązaniem w przypadku sklepów internetowych.

Czym jest gwarancja producenta (tzw. gwarancja fabryczna)?

Zamiast gwarancji Sprzedającego możemy również spotkać się z gwarancją producenta (wytwórcy). Wówczas wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji klient będzie kierował bezpośrednio do producenta, a nie do Sprzedawcy, co dla tego drugiego jest niewątpliwie rozwiązaniem korzystnym. Sprzedawca w tym modelu będzie wyłącznie posłańcem lub pełnomocnikiem producenta, za pośrednictwem którego zawierana jest umowa, której przedmiotem jest udzielenie gwarancji.

Kto udziela gwarancji?

Z gwarancją producenta stykamy się na co dzień, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych urządzeń, takich jak maszyny, sprzęt elektroniczny i AGD, pojazdy. W takich wypadkach wady mogą się ujawnić w trakcie użytkowania. Jest wówczas uzasadnione, aby producent zbadał daną rzecz i zapewnił jej naprawę lub wymianę. Wydaje się, że jest to również w interesie producenta- może w przyszłości ulepszyć swój produkt. Gwarancji może również udzielić importer rzeczy lub jej bezpośredni wytwórca. Wówczas Sprzedawca nie będzie już (zazwyczaj) udzielał swojej gwarancji na rzecz.

Uprawnienia z gwarancji producenta

Osoba inna niż sprzedawca będzie zazwyczaj oferować dwa rozwiązania- wymianę rzeczy na wolną od wad lub jej naprawę. Nie może jednak oferować zwrotu zapłaconej ceny, ponieważ nie jest stroną umowy sprzedaży. Często gwarancje producenta zawierają również dodatkowe usługi, takie jak np. holowanie pojazdu ( w przypadku sprzedaży samochodu), zapewnienie rzeczy zastępczej itp.

Serwis gwarancyjny

W praktyce większość napraw będzie wykonywał odpowiedni serwis gwarancyjny (zwłaszcza w przypadku dużych firm). Praktyka podwykonawców w przypadku gwarancji jest akceptowana przez sądy, ważne tylko, aby postanowienie w tym zakresie znalazło się w dokumencie gwarancyjnym i było zaakceptowane przez Klienta. W takim przypadku Kupujący będzie mógł wykonać przysługujące mu uprawnienia wynikające z gwarancji wyłącznie w stosunku do serwisu gwarancyjnego.

Potwierdza to orzecznictwo sądowe: Dokument gwarancyjny wystawiony przez wytwórcę może zawierać postanowienie, że naprawy i inne usługi gwarancyjne będzie wykonywać za wytwórcę przedsiębiorstwo obsługi gwarancyjnej. Postanowienie takie jest skuteczne względem kupującego, który przyjął dokument gwarancyjny i oświadczył, że zapoznał się z jego treścią i przyjmuje zawarte w nim postanowienia umowne. W takim wypadku kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu napraw i innych usług gwarancyjnych tylko względem tego przedsiębiorstwa (uchw. SN z 29.3.1979 r., III CZP 9/79, OSNCP 1979, Nr 7–8, poz. 146).

Może być przy tym tak, że serwis będzie świadczył obsługę w zakresie naprawy, a wymiana rzeczy będzie leżała w gestii gwaranta. Wszystko zależy jednak od treści gwarancji, dlatego warto ją dokładnie przeanalizować.

Samodzielna naprawa w ramach gwarancji

            Można zastrzec w oświadczeniu gwarancyjnym, że naprawę rzeczy dokona sam kupujący- ale na koszt gwaranta. W takim przypadku podstawą rozliczeń będą rachunki przedstawione przez kupującego gwarantowi. Uwaga- nie oznacza to, że w każdym przypadku kupujący może dowolnie wybrać serwis naprawczy. Wręcz przeciwnie, jeżeli brak jest zastrzeżenia odnośnie dokonania samodzielnej naprawy przez kupującego to kupujący będzie związany firmą wskazaną przez gwaranta w oświadczeniu (jak zresztą wskazałam już w poprzednim akapicie).

Upadłość producenta

Co się wydarzy, jeżeli producent ogłosi upadłość? Czy wówczas gwarancja wygaśnie? Obciąży Sprzedającego? Nic z tych rzeczy. Zgodnie z regulacją prawa upadłościowego z chwilą ogłoszenia upadłości zobowiązanie upadłego gwaranta staje się pieniężne (w przeciwieństwie do niepieniężnego- np. polegającego na konieczności naprawy rzeczy).

Gwarancja producenta/wytwórcy lub importera jest rozwiązaniem korzystnym dla sprzedającego. Klient chętniej zakupi produkty objęte taką gwarancją. Gwarancja ta nie obciąża sprzedawcy, a może go nawet odciążać- klient być może chętniej wybierze dochodzenie swoich uprawnień z tytułu gwarancji, nie zaś klasyczną reklamację.

Jeśli ten artykuł Ci się podoba zapraszam do śledzenia mnie na Facebooku oraz Instagramie, gdzie dzielę się tym jak wygląda moja praca oraz przekazuję przydatną dla przedsiębiorców wiedzę prawną.

Poprzednie artykuły o gwarancji znajdziesz tutaj i tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *